1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri nedir?
Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri nedir?

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri nedir?

Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri belli oldu. Alkol, tütün satış ve üretimi için gereken izinler kapsamında ödenecek ücretler Resmi Gazete'de yayınlandı.

A+A-

Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerini İlişkin Usul ve Esaslar Hakkı'nda yönetmelik başta olmak üzere tütün ve alkol yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı. Peki, Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri ne kadar oldu? Öte yandan Alkol ve alkollü içki tesisi kurma izin bedelleri de belli oldu. İşte detaylar...

Alkol, tütün satış ve üretimi için gereken izinler kapsamındaki yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerini İlişkin Usul ve Esaslar Hakkı'nda yönetmelik başta olmak üzere tütün ve alkol yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı. Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerini İlişkin Usul ve Esaslar Hakkı'nda yönetmelik başta olmak üzere tütün ve alkol yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı. İşte, Tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 bedelleri…

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞ BELGELERİNİN 2020 BEDELLERİ  BELİRLENDİ

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge  bedeli bu yıl 8 bin 700 lira, perakende satış belgeleri il merkezlerinde ve  büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira olarak uygulanacak - Tesis kurma  uygunluk belgesi, sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim  kapasitesi başına 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim  kapasitesi başına 265 lira olacak

Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge  bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin  Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin  Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı  bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belgeleri  8 bin 700 lira olacak.

Perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi  sınırları içinde 450 lira, ilçe merkezlerinde 300 lira, diğer mahallerde 110 lira  olarak uygulanacak.

Açık içki satış belgeleri için, il merkezlerinde veya büyükşehir  belediyesi sınırları içinde 1870 lira, diğer mahallerde 720 lira alınacak.

Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde  veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 590 lira, diğer mahallerde 4  bin 180 lira olacak.

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN BEDELLER

Öte yandan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile  İlgili Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle bu yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet  uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 66 bin 300 lira,  tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 132 bin 600 lira, tütün ticareti  yetki belgesi 66 bin 300 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri  yıllık 6 bin 630 lira olacak.

TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de bu yıl uygulanacak tütün tesisi  kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri  belirlendi.

Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi  tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira,  diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 265 lira  alınacak.

Proje tadilatı uygunluk belgesi de sigara üretim tesislerinde her 100  milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri  için 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir  tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 lira olarak  uygulanacak. Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet  bedeli olarak 4,16 lira tahsil edilecek.

PURO İTHALATI YETKİ BELGESİ

Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 129 bin 430 lira, söz  konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 10 bin 860 lira talep  edilecek.

Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim  tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira,  proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon  adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4  bin 170 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira ödeme  yapılması gerekecek.

Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira, bandrollerin  her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 lira  alınacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk  belgesi karşılığında, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara  kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında  her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri  için 11 bin 710 lira ödenecek.

Piyasaya arz uygunluk belgesi ve yaprak sigara kağıdı ithalatı  uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira ve her 1000 adet yaprak sigara kağıdının  satış hizmet bedeli olarak 87 kuruş alınacak.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSİ KURMA İZİN BEDELLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz  Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin Uygulanmasına Dair  Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle alkol ve alkollü içki tesisi kurma izni, üretim izni ve proje  tadilat iznine ilişkin 2020 yılı bedelleri belirlendi.

Tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 13 bin 521 lira, şarap  ve aromatize şarap için yıllık  20 bin litre veya daha az kapasitede olanlarda en  az 3 bin 605 lira ve yıllık 20 bin litreden fazla kapasitede bulunanlarda en az 9  bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45  bin 66 lira olacak.

Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin  litre başına, bira için 13,52 lira, şarap ve aromatize şarap için 22,53 lira,  aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 72,53 lira, distile  alkollü içkiler için 153,22 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında  hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi  tahsil edilecek.

ÜRETİM İZNİ BEDELLERİ

Üretim izni maktu bedeli, bira için en az 13 bin 521 lira, şarap ve  aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 3 bin 605  lira ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 9 bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 66 lira  olarak belirlendi. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin  bedeli kadar hesaplanacak.

Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir  alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden  aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin  iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek.

Bira tesislerinde aromalı bira üretimi için en az 27 bin 41 lira, şarap tesislerinde yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az  45 bin 66 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000  litre başına 72,53 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETTEKİ HİZMET BEDELLERİ

"Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin  Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. ve Geçici 5. Maddelerinin Uygulanmasına  Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğle, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde  uygulanacak 2020 yılı hizmet bedelleri belirlendi.

Buna göre, hizmet bedeli, aylık satış raporuna göre beher 1000 litre  başına bira için 13,40 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 22,33  lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki  ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 lira, distile alkollü içkiler için 143,51  lira olacak.

Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli bira için en az 27 bin 40 lira,  aromalı bira için en az 54 bin 79 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap  için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7 bin 212 lira ve 20 bin  litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 18 bin 26 lira, yarı köpüren şarap  meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45  bin 67 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 64 bin  760 lira alınacak.

Dağıtım yetki belgesi bedeli faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre  başına bira için 27,04 lira, aromalı bira için 45,06 lira, şarap, köpüren şarap  ve aromatize şarap için 45,06 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize  şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 lira, distile alkollü  içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 lira olacak.

Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli de kategori ve alt kategori  bazında ayrı ayrı 5 bin 406 lira olarak belirlendi.

ETİL ALKOL VE METANOL ÜRETİMİ

Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine  İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddelerinin Uygulanması  ile İlgili Tebliğ"i de Resmî Gazete'de yayımlandı.

Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan  belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk  belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 51,20 lira, üretim ve  faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 42 bin 650'şer lira, dağıtım  uygunluk belgesi yenileme bedeli 5 bin 115 lira olacak.

Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil  alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 104,90 lira, 20 litreden  büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher bin litre başına 42,67 lira, yakıt  biyoetanolü beher 1000 litre başına 17,90 lira olarak belirlendi.

Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

TİCARETE ESAS ÜCRETLER DE BELİRLENDİ

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine yönelik ücretler de yeniden belirlendi. Buna göre bira için yetki belgesi maktu bedeli 27 bin 40 TL oldu. Yine bira için dağıtım belgesi ücreti de 27 bin 40 TL olarak belirlendi.

Son yıllarda evde alkol yapımında da kullanılan daha sonra marketlerde satışına sınırlama getirilen etil alkol üretim tesisi kurmanın ücreti 42 bin 650 TL oldu. Dağtım ve uygunluk belgesi bedeli de 42 bin 650 TL olarak belirlendi.

Tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi bedeli 66 bin 300 TL'ye tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi bedeli ise 132 bin 600 TL'ye çıkarıldı.

Yaprak sigara kâğıdı ithalatı için uygunluk belgesi 4 bin 180 TL oldu.

PERAKENDE SATIŞ ÜCRETLERİ DE BELLİ OLDU

İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde alkol ve tütün perakende satışı yapmanın ücreti 450 TL’ye, ilçe merkezlerinde 300 TL’ye diğer mahallerde ise 110 TL’ye çıktı.

Alkollü içkileri açık olarak satmanın ücreti ise il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.870 TL’ye diğer mahallerde 720 TL’ye yükseltildi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Sizlerin seslerini duyurabilmek için konu ile alakalı yorumlarınızı, görüşlerinizi fikirlerinizi mutlaka yazın.
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.