Lozan Barış Antlaşması, Maddeleri, Sonuçları ve Önemi
Yunan kuvvetlerine karşı elde edilen zaferin ardından imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması sonucunda, İtilaf devletleri 28 Ekim 1922’de TBMM’yi Lozan’da toplanacak olan barış konferansına davet etmişler bu davet için de Atatürk İsmet Paşa’yı görevlendirmiştir.

Lozan Barış Antlaşması

Yunan kuvvetlerine karşı elde edilen zaferin ardından imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması sonucunda, İtilaf devletleri 28 Ekim 1922’de TBMM’yi Lozan’da toplanacak olan barış konferansına davet etmişler bu davet için de Atatürk İsmet Paşa’yı görevlendirmiştir. Lozan Barış Antlaşması ilk oturumunda devletlerin çıkarları arasında anlaşma sağlanamamasının ardından; 2. oturum 23 Nisan 1923’te başlamıştır. Görüşmeler nihai olarak 24 Temmuz 1923 tarihine kadar devam etmiştir. Anlaşma, tüm taraf devletlerin onayını aldıktan sonra 6 Ağustos 1924’te yürürlüğe girmiştir.  

Lozan Barış Antlaşması

 • Lozan Barış Antlaşması için görüşmeler 20 Kasım 1922 tarihinde başlamıştır.

 • Görüşmelere Fransa, İngiltere, İtalya, Romanya, Japonya, Yugoslavya ve TBMM katılmıştır.

 • İsmet Paşa Türkiye’yi temsil etmiştir.

 • Lozan, tarafsız bir ülkede olduğu için tercih edilmiştir.

 • TBMM, Lozan Antlaşması’nda kesinlikle taviz verilmemesi gereken konularda kapitülasyonları ve Ermeni yurdunu belirlemiştir.

Lozan Barış Antlaşması için görüşmeler 20 Kasım 1922 tarihinde başlamıştır.

Lozan	Barış Antlaşması için görüşmeler 20 Kasım 1922 tarihinde	başlamıştır.

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri

Lozan Barış Antlaşmasının Maddeleri

 • Irak sınırı için kesin bir sınır çizilmemiş, sınırın daha sonra TBMM ve İngiltere arasında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenmesine karar verilmiştir.

 • 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması ile belirlenen Suriye sınırına dokunulmamış; aynı sınır geçerli kılınmıştır.

 • Mudanya Antlaşması’ndaki Yunanistan sınırı kabul edilmiş; ancak Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç’ı Türkiye’ye bırakmıştır.

 • Gümrü, Kars ve Moskova Antlaşmalarında belirlenen Sovyet Sınırı geçerli kılınmıştır.

 • Kapitülasyonlar tavizsiz olarak kesin olarak kaldırılmıştır.

 • Ermeni yurdu fikrinden vazgeçilmiş; Doğu Anadolu’da Ermeni devleti kurulmasından vazgeçilmiştir.

 • Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye; On iki Adalar İtalya’ya; bu adaların dışında kalan adalar ise Yunanistan devletine bırakılmıştır.

 • Türkiye sınırlarındaki yabancı okulların Türk kanunlarına tabi olacakları ve öğrenimlerinin Türkiye tarafından belirleneceğine karar verilmiştir. 

 • Yabancı kiliseler ile ilişki kurmaması şartı ile Fener Rum Patrikhanesi Türkiye’de kabul edilmiştir.

 • Tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilerek azınlıklara verilen ayrıcalıklar kaldırılmıştır.

 • Batı Trakya hariç diğer bölgelerdeki Türklerin Türkiye’ye; İstanbul’daki Rumlar hariç diğer yerdeki Rumların Yunanistan’a gönderilmesine karar verilmiştir. 


Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

1. Dünya Savaşı

Lozan Barış Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

 1. Askeri zaferler siyasi zafer ile taçlandırılmıştır.

 2. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır; bu konuda herhangi bir taviz verilmemiştir.

 3. Türk Devleti savaş tazminatı ödememiştir; savaş tazminatına hak kazanmıştır.

 4. Irak sınırı hariç Türkiye sınırı çizilerek şuan ki sınırlarımız elde edilmiştir.

 5. Türk Devleti açısından 1. Dünya Savaşı sona ermiştir; savaş zamanları geride kalmıştır.

 6. Dış güçlerin iç işlerimize karışmasının önüne geçen bir adım olarak azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır.

 7. Türk devletinin milli mücadele hareketi; 1. Dünya Savaşı ardından bağımsızlığını kazanmaya çalışan diğer uluslara bir örnek teşkil etmiştir. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları