Atatürk’ün Sanata Verdiği Önem ve Değerler
Atatürk, sanatçılara değer veren vesanatı seven, destek veren bir devlet adamıdır. Hayatının erken dönemlerinde,çocukluğundan itibaren sanatın bazı dalları ile çok yakından ilgilenen Atatürk; gençlik döneminde özellikleedebiyat ve şiire akınlık duymuş, Namık Kemal’in şiirlerini okumuş ve hem edebisanat anlayışından hem de düşüncelerinden etkilenmiştir.

Atatürk’ün Türk Kadın Sanatçılara Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Kadın Sanatçılara Verdiği Önem

Atatürk, sanata ve sanatçıyaverdiği önemden dolayı sanat faaliyetlerinin ülke çapında yaygınlaşması vetemelinin sağlam olması için çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalararasında özellikle Türk kadınlarının hiç bir şekilde kısıtlanmadan özgürce tiyatro sahnelerinde yer alması konusunda gösterdiği çaba ve verdiği güvencelerAtatürk’ün her alanda olduğu gibi sanat alanında da cinsiyet ayrımınıkaldırdığını göstermektedir. Atatürk’ün gösterdiği çaba ve güvencelerinışığında ilk kez Vedat Orfi’nin müzikal komedisi “Balo Kaçakları”nda 1923 yılındaTürk kadın sanatçılar yer almıştır. Bu tarihi izleyen tarihlerden itibarensayısız Türk kadın yapımcı, oyuncu ve yönetmenin önü açılmıştır.

Atatürk’ün Sanatın Gelişmesi İçin Gösterdiği Çabaların Kronolojik Listesi

Atatürk sanatın gelişmesi için pek çokçaba göstermiş ve emek sarf etmiştir. Kronolojik olarak Atatürk’ün sanatıngelişmesi ve köklenmesi için gösterdiği çabalar aşağıdaki gibidir:

1.      1923yılında Türk kadın oyuncular özgürce devlet tiyatro sahnelerinde rol almayabaşladı.

2.      Atatürk1924 yılında Saray Bandosu’nu Devlet Orkestrası olarak isimlendirdi ve buorkestranın Ankara’ya taşınmasını sağladı.

3.      1924yılında müzik alanında Müzik Öğretmenleri Eğitim Okulu kurularak müzikeğitiminin temelleri atıldı. Daha sonra bu okul Devlet Konservatuar’ı adıaltında görev almaya başladı.

4.      1926yılından itibaren genç müzisyenler, geleneksel müziğin köklerini yitirmemesiiçin devlet desteği ve ilgisi altında geleneksel kaynaklardan halk bestelerinitoplamaya başladılar. Halk bestelerinin toplanmaya başlanmasının temellerini deUlvi Cemal Erkin, Adnan Saygun ve Halil Bedif yönetken gibi derlemecileroluşturdular.

5.      1926yılında Sanayi Nefise Alisi Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüştürülmüşve Fındıklı’da yer alan Hatice Sultan Sarayı’nın hemen yanına taşınmıştır. Dahasonra bu sarayın yanında yer alan diğer sarayda eski Edebiyat Fakültesioluşturulmuş ve bu iki eğitim kurumu birleştirilerek büyük bir Güzel SanatlarAkademisi oluşturulmuştur. Bu oluşum 1982 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’negeçmiştir.

6.      Devlet 1927yılında genç yetenekleri devlet bursu ile yurtdışına göndererek yurt dışındaeğitim görme olanağı verildi.

7.      Atatürkaynı zamanda 1927 yılında Nutuk’u mecliste okumuş daha sonra kitap halinegetirerek edebi eserlere katkıda bulunmuştur.

8.      1932 yılındaAtatürk sanat alanında gelişmelersağlanması için yabancı öğretmen, müzisyen, besteci ve orkestra şefleriniTürkiye’ye çağırdı. Bu müzisyen, besteci, öğretmen ve orkestra şefleri arasındaPaulttin de Mith, Joseph Marx, Eduward Zuekmayer, Bela Bartok gibi ustasanatçılar yer almaktaydı.

www.nutuk.com.tr

Atatürk’ün Sanatın Gelişmesi İçin Gösterdiği Çabalar

Atatürk’ün Sanatın Gelişmesi İçin Gösterdiği Çabalar

Atatürk aynızamanda Cumhuriyet’in ilanının ardından Bale ve Opera alanında kurumlaraçılması için çalışmalar yürütmüştür. Atatürk ayrıca mimari yapıların korunmasıve geliştirilmesi için mimarlık okuyan pek çok öğrenci Avrupa’ya göndermiştir.

Atatürk sanatçı ve sanata çok büyük önem gösteriyordu. Atatürk, İstanbul ŞehirTiyatrosu sanatçılarını Çankaya köşküne davet etmişti. Sanatçılara yemeksırasında iltifatlar eden Atatürk sanatçıların ayrılma vakti geldiğinde ReşitGalip’in sanatçılara Atatürk’ün elini öpüp ayrılmalarını söylediğiniişitmiştir. Atatürk, sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür diyereksanatçıların elini öpmelerine izin vermemiştir. 

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)

Facebook Yorumları